Zespół

Do zadań Zespołu ds. Wyjazdów Służbowych UJ CM należy:

  1. obsługa administracyjna wyjazdów indywidualnych pracowników, doktorantów i zleceniobiorców w kraju i za granicą,
  2. obsługa przyjazdów gości krajowych i zagranicznych oraz delegacji uniwersyteckich przebywających w UJ CM na zaproszenie Uczelni

Kontakt

Zespół ds.Wyjazdów Służbowych UJ CM
ul. Św. Anny 12, 31-008 Kraków
E-mail: zows@cm-uj.krakow.pl

 
Kierownik Zespołu 
 
mgr inż. Magdalena Dróżdż
e-mail: m.drozdz@uj.edu.pl
tel.: 12 37 04 346
Pokój nr 21
  • Obsługa wyjazdów zagranicznych
  • Koordynacja pracy Zespołu
 
mgr Agnieszka Gęsiarz
e-mail: agnieszka.gesiarz@uj.edu.pl
tel.: 12 37 04 346
Pokój nr 21
  • Obsługa administracyjna wyjazdów zagranicznych
 
mgr inż. Krystyna Muzyka
e-mail: krystyna.muzyka@uj.edu.pl
tel.: 12 37 04 356
Pokój nr 21
  • Obsługa administracyjna wyjazdów krajowych oraz Gości krajowych i zagranicznych
 

Wielkość fontu
Kontrast