Wzory opisu dokumentów do rozliczenia wyjazdu

Oryginał rachunku za hotel, opłatę konferencyjną itp. należy opisać na odwrocie (jeżeli dokument jest kilkustronicowy, to na odwrocie ostatniej strony) według wzoru:

Rachunek za … (hotel / opłatę konferencyjną) dla …. (imię i nazwisko wyjeżdżającego) na kwotę … (kwota w walucie) zapłacono … (ze środków własnych / gotówką (w przypadku otrzymania zaliczki przed wyjazdem) / przelewem przez UJ CM). Podpis.

Jeżeli rachunek opłacony był ze środków własnych należy dopisać zdanie:

Proszę o zwrot na konto … (podać nr konta / wpisać “pracownicze”, jeśli wyjeżdżający jest zatrudniony na umowę o pracę w Collegium Medicum).

 

Wielkość fontu
Kontrast