Sprawy wizowe

Jeżeli wyjazd odbywa się do kraju, w którym obowiązują wizy, wyjeżdżający pobiera i składa formularze wizowe oraz odbiera paszport z wizą we właściwym Biurze Podróży. (paragraf 6. pkt. 3 Regulaminu odbywania podróży służbowych za granicę w UJ CM).

Aktualne informacje co do zasad wjazdu obywateli polskich do poszczególnych krajów zawarte są na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych:

http://www.msz.gov.pl/Informacje,dla,obywateli,RP,wyjezdzajacych,za,granice,1800.html

 

Wielkość fontu
Kontrast